top of page

青苗日常 - 那一天,青苗上的網課《金蓮戲叔》

香港第五波新冠疫情期間,雖然劇場關閉、演出停演,但香港青苗粵劇團繼續為團員提供培訓課程。


今次同大家分享大家學習粵劇傳統古老戲《金蓮戲叔》的小小片段!


嚟緊青苗會繼續同大家分享日常點滴,仲會分享藝術總監輝哥同一眾團員準備6月份演出嘅情況,大家記得訂閱青苗Youtube頻道,讚好影片,同埋分享出去啦!

Comments


bottom of page